петак, 21. јун 2013.

 
...............
...............................
.....................
................................................
............Polje..................
..........................
 
.........................................Field.............
.........................
................................................
.............
 
.............................
.....
 
 
 

....................................
........

....................................................
................o vatri i vodi............
.......
........................................
...................proleću i maslačcima............
............
............................i grljenju.............
........................
.....................................
...........about fire and water..............
...........................................
.....spring season and dandelions.................
................................
............................and hugging...........................
....................................................
...............
.......................

........ulje na platnu..........oil on canvas.........
..............
......
....80 x 60 cm.................
........
 

 
............
..............................
...............
......................................
.......Zrno...........
..............................
.......................The Seed............
 
...........
....................
....o zemlji i nebu..............
..............
.............................
....................................o ljubavi...............
.........................
.......
 
................................
............about earth and sky.............
...................
.......................................about love........
................
.................................
......
 

 
  
 
 
......................................keramički mozaik.......
........ceramic mosaic......
......................

....................................3,5 x 2 m.....

..................
.........CeraMix Creativity Museum......
.......................... Korea Ceramic Foundation......
...........................................................
...................................


среда, 19. јун 2013.

 


..........
.................List............... keramički  pano.......................... 
.............................
..........
....................Leaf............... ceramic panel  .....
..................

............................ životna sila putuje...........
..........................................
.................nosi materiju...........

................. 
........................................life force travels....................

..................carries matter......
..............................
петак, 15. јун 2012.

.................................
..........................
....................
........................možda je u pitanju plivanje..............
............
...................
.......sigurno vrsta kretanja....
.............
.................................
.............kroz materiju?........
..............
..energiju?.............
......................
.......

.......................
.........it is maybe swimming..........
...........................................
.......................
...................it must be the way of moving...........
............................
........................................trough the matter?........
.......energy?...............
....................
...........
...............................
...................
.............
......................u mikrokosmosu.................................
.........ćelija.......................
.......................
.............u nesagledivom organizmu......................
..............................
..............................................
.............
...............in the microcosms....................
.............................
.....the cell..............
......................
...........in the unforeseeable organism.......
..................
......
.............
...............................................................
................................ali zajedno u tome............
........................deo toga u čemu plivaju.........
........................................
..............toga što stvaraju.........
................................................................................
.................but together in it..............
........part of what they are swimming in...........
..............................................
...............................
.............of what they are creating..............................
.............................................................

...............................


...................
..................................................Maja......................
..........
.......
..........................
................Maya........
....
.................
...........keramička instalacija...............
............
................ceramic installation................
......
.......150 x 150 cm......
........
.....................

.......................................................
...............................
....................stvaranje je u pitanju,......................
...............................................
.........kreacija.............igra..............................
.....................
..........................................ljubav.............
.............................
......pozitivna energija, znači........
...................
.............
..............................it is about forming,...............
..................creation.....................
..........game.............................................love...........
....................................
.....................so it means positive energy, then..........
.........................
.............................

............. surotnosti ..........
..............
................................polarizovane.............
............pa ujedinjene......................
.................................................fokusirane.............
.........................uvećanih moći.........
............
................živi deo svemira, sačinjen od mnoštva.......
.....................
.............

.............................................
..........opposites..........
.................
................................polarized.........
.........then united.............
.......
..............focused.........
..............................with multiplied powers.....
.....................
...............living piece of the universe, made out of multitude.......
.................................
.........................................................................
......................................
....Maja II....................
............................................Maya II........................
............................
.......................
................keramička instalacija.......
.............
...........................
..............................................ceramic installation......
.............................
......300 x 300 cm.....................


...........................

..............


...........................
...................................................................

.....................čitava galaksija nastaje slično...............
................
..............................sjedinjavanjem...............
 ..........rasprskavanjem ...........
..................
..................privlačenjem...................grupisanjem............
.....................................
................
.......ujedinjenom voljom stvaralačke energije.....................
...................................................
.......................

.......................
............................the whole galaxy is formed similar...........
.................................................
........by merging..............
...............................bursting................
...........attracting...........................grouping...............
....................................................
..............by united will of creative energy....................
.......................
...........

...............................................

.................

...........................
..........................................................
.......................Maja III................
..........................................................Maya III.........
.............
...........................
.................keramička instalacija..............
.......
........ceramic installation.................
......................................................
..............450 x 450 cm.................

.................
..............................
........................................................


.......................................